Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkimo-pardavimo taisyklės

E-parduotuvės Tevairvaikai.lt Pirkimo-pardavimo Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „Tevaiirvaikai.lt“, esančioje interneto adresu https://tevaiirvaikai.lt

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas „Tevaiirvaikai.lt“ el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą ir būdą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma „Tevaiirvaikai.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą “Tevaiirvaikai.lt” elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su „Tevaiirvaikai.lt“ pirkimo-pardavimo taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai pirkimo-pardavimo taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroninėje parduotuvėja “Tevaiirvaikai.lt”, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis „Tevaiirvaikai.lt“ pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

2.4. MB “Tėvai ir vaikai”, atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš „Tevaiirvaikai.lt“ elektroninės parduotuvės šių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarytos su „Tevaiirvaikai.lt“ apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

3.2.1. Prekių, kurios nesandėliuojamos, bet buvo vežamos iš tiekėjų individualiai pagal Pirkėjo užsakymą;

3.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo;

3.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti.

4.2. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis „Tevaiirvaikai.lt“ elektronine parduotuvė, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.4. Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Pardavėja „Tevaiirvaikai.lt“ skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „Tevaiirvaikai.lt“ darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis „Tevaiirvaikai.lt“ arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti „Tevaiirvaikai.lt“ veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas pasilieka teisę iš dalies ar visiškai keisti šias pirkimo-pardavimo taisykles, apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje „Tevaiirvaikai.lt“  ir (arba) Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „Tevaiirvaikai.lt“ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. 

Pristatymo kaina priklauso nuo kurjerio tarnybos ir sudaro ne mažiau  negu 10 Eur be PVM.

Nuo užsakymo pateikimo pristatymo terminas sudaro nuo 1 iki 15 darbo dienų.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą,jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis „Tevaiirvaikai.lt“.

7.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims, jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per „Tevaiirvaikai.lt“ esančias nuorodas.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Visus pranešimus ir klausimus siųskite elektroniniu paštu info@tevaiirvaikai.lt

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šioms pirkimo-pardavimo taisyklėms yra taikoma LR teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių pirkimo-pardavimo taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinės naujienos

Naujausi Komentarai
    Tevai ir Vaikai
    Copyright 2019 „Tevai ir Vaikai“. Visos teisės saugomos.